Om

ABA

Orienteringsplaner

 

Orienteringsplaner indeholder oplysninger vedr. brandalarmanlægget, herunder placering og nummerering af detektorer, centraler mv..

Ved brandalarm søger brandvæsnet til hovedcentralen hvor skabet med orienteringsplaner befinder sig. Orienteringsplanerne indeholder også en markering af det bedste sted at tilgå den brændende bygning.

Orienteringsplanerne udføres pr. gruppe i brandalarmanlægget og med en situationsplan på bagsiden. Orienteringsplaner laves i to eksemplarer, lamineret eller i plastlomme og skal placeres i egnet o-planskab ved brandcentralen. Det ene eksemplar kan brandvæsnet tage med i forbindelse med løsning af opgaven. Orienteringsplanerne skal altid opdateres i forhold til den nuværende situation.

 

Orienteringsplanerne kan eksempelvis vise følgende komponenter og systemer:

• Detektorer og manuelt opkald (med numre)

• Sprinklere og andre brand brandslukningsanlæg:

• Placering af og adgang til sprinklercentral / ventil

• Dækningsområde / uden sprinkleranlæg område

• Røgventilation (placering af røgluger / ventilatorer og kontrolpanel)

• Teknikrum, elevatorer og ventilationsanlæg

• Trapperum / flugtveje

• Opbevaring / brug af farlige stoffer

• Højrisiko områder og andre oplysninger, der er væsentlige for brandvæsnets indsats.

 

Ydermere er nedenstående oplysninger vigtige:

• Dato for færdiggørelse / gennemgang af abonnement.

• Hvilkelt plan tegningen gælder.

• Symboler og tekst udføres i passende læsbar størrelse.

• Kortet er orienteret i forhold til bygningen og mærket "Du er her".

• Er der flere centraler skal dette fremgå af planerne

 

Orienteringsplaner

O-planer laves i tæt samarbejde med installatøren af anlægget.

 

Dokumentation

Orienteringsplaner er lovpligtige og skal til enhver tid være opdateret.

KRABBE-SOE.DK

V/Thomas Krabbe Søe

Kildemarksvej 16

Stillinge

DK-4200 Slagelse

 

info@krabbe-soe.dk

Copyright © All Rights Reserved